De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School baseert zich zowel op het Finse onderwijs als op de klassieke onderwijsvernieuwing van het begin van de vorige eeuw. Een fundamenteel kenmerk van de klassieke methode (van de Nederlandse Kees Boeke) is differentiatie. De leerstof van elk leerjaar is per vak en niveau vastgelegd in de vorm van taken (opdrachten, practicum, toetsen) waardoor heterogene groepen in de onderbouw mogelijk zijn.

 

Lees verder...

PROFIEL

Vanuit de positie van de Vinse School wordt de kwaliteit van het onderwijs bepaald door de ontwikkeling van de leerlingen.  Van de  leerlingen wordt ook een grote inzet verwacht, ten aanzien van de (eigen) ontwikkeling.  Het doel is dat leerlingen – naast het behalen van een regulier schooldiploma – zich ontwikkelen tot autonome, creatieve, ondernemende en sociale mensen.

Lees meer...

OUDERS