De Vinse School

LEERLINGEN-PROFIEL

De Vinse School is een school voor creatieve kunstzinnige kinderen. Wij zoeken in leerlingen bepaalde kwaliteiten, zoals interesse voor kunst en cultuur en het vermogen (ook) zelfstandig te werken.
Instroom in de eerste klas gaat volgens de gemeentelijke loting.

Voor zij-instromers is er een toelatingsprocedure. De leerling die wil instromen vanuit het voortgezet onderwijs meldt zich aan via onze website. Na een dossieronderzoek en een aannamegesprek neemt de aannamecommissie een besluit over plaatsing.

 

De volgende eigenschappen maken een leerling geschikt voor het volgen van Vins onderwijs:

 

  •  Aantoonbare belangstelling voor kunst en wetenschap
  •  Fundamentele nieuwsgierigheid naar wat de school te bieden heeft
  • Vermogen om zelfstandig te werken
  •  Geschikt voor leerlingen die op een respectvolle manier met medeleerlingen en
     medewerkers omgaan
  •  Gebleken bereidheid om samen te werken/andere leerlingen te helpen
  •  De leerling moet in staat zijn om minimaal een mavo- dan wel havo of vwo--programma te    volgen (gegevens van de basisschool en aanvullende informatie door de laatst bezochte school)

 

Schoolwisselaars beginnen op het niveau dat door de vorige school is geadviseerd.

INFORMATIE VOOR ZIJ-INSTROMERS/SCHOOLWISSELAARS