De Vinse School

Oudervereniging

Schoolondersteuningsprofiel

De Vinse School hecht aan een grote ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Ouders zijn samenwerkingspartners als het gaat om het leerproces van hun kind. Ouders zijn ook deel van ons maatschappelijk netwerk en tevens onze ‘kritische’ vrienden die meedenken en oordelen over de onderwijskwaliteit van het gegeven en te geven onderwijs.

De ouders/verzorgers hebben sinds onze start in 2015 door het oprichten van de oudervereniging ‘Vinse School’ en haar activiteiten laten blijken daadwerkelijk te participeren. De oudervereniging organiseert ouderavonden, zet zich in voor het vergaren van additionele middelen en biedt diverse andere ondersteuning. Ouders zijn bijvoorbeeld gastcollegedocent, zorgen voor stageplekken, organiseren en bemensen het ‘Vinse Festival’ en dit schooljaar worden we op sleeptouw genomen om de aandacht van de leerlingen te vestigen op de klimaatconferentie in Glasgow.

 

Alle nieuwe ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de Vinse oudervereniging en zo te helpen de school te ondersteunen.

 

Zie voor meer informatie: www.vinseschool.nl (achter de inlog).

e-mail de oudervereniging.

 

 

 

lees pdf