De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School baseert zich zowel op het Finse onderwijs als op de ideeën van de traditionele onderwijsvernieuwers van begin vorige eeuw. Bij deze vernieuwers is het onderwijs gericht op de belangstelling en de ontwikkelingsfase van iedere leerling afzonderlijk, maar eerbiedigt ook gemeenschapszin. Het doel is dat leerlingen – naast het behalen van een regulier schooldiploma – zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en ondernemende mensen, ten dienste van zichzelf en de samenleving. Het onderwijsprogramma van elk leerjaar is per vak en per niveau vastgelegd waardoor een brede brugklas in de onderbouw mogelijk is.

 

De volgende punten vinden wij belangrijk bij de Vinse School: autonomie voor de leerling, experts voor de klas en ruim baan voor de creatieve vakken. Naar het voorbeeld van het Finse onderwijs wordt er uitgegaan van vertrouwen in de leerkracht. Leerkrachten hebben daarom, naast de autonomie binnen hun lestaak, de ruimte om mee te beslissen over keuzes in en om de school.

 

Om leerlingen optimaal te begeleiden zijn docenten nodig met een gedegen kennis van hun vakgebied in combinatie met begrip voor het feit dat niet elke leerling hetzelfde is en die zich richten op wat (aantoonbaar) werkt. En, niet van het minste belang, er moet voor leerlingen iets te beleven zijn waardoor motivatie een motor voor ontwikkeling is.

 

Maar we zijn ook een ‘gewone’ mavo-, havo- en vwo-school. De leerlingen krijgen les, werken met boeken en krijgen vier keer per jaar een rapport met de resultaten van hun vorderingen.

 

De Vinse School laat zich het best omschrijven als een grote huiskamer waarin jonge mensen zich opgewekt, veilig en creatief kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen.