De Vinse School

Aanmelden zij-instroom 2020 - 2021

Het is mogelijk om als schoolwisselaar in te stromen in alle leerjaren mavo-havo-vwo, de examenjaren uitgezonderd. De plaatsingsmogelijkheid is beperkt vanwege de kleine omvang van onze school.
Het is ook van belang om te weten dat wij een speciaal profiel hebben en geen bijzondere ondersteuning (kunnen) bieden.

 

Onze school is een geschikte plek voor leerlingen met de volgende karakteristieken:

•  Aantoonbare belangstelling voor kunst en wetenschap;

•  Fundamentele nieuwsgierigheid naar wat de school te bieden heeft en het vermogen om dat

    (op een mogelijk eigenzinnige wijze) te exploreren met een groeiende mate van

    zelfstandigheid;

•  Gebleken bereidheid om samen te werken/andere leerlingen te helpen;

•  Een mavo-, havo- of vwo-advies;

•  Geschikt voor leerlingen die op een respectvolle manier met medeleerlingen en leerkrachten omgaan.

 

Procedure

 

Er volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de leerling na ontvangst van alle onderstaande gegevens via zij-instroom@vinseschool.nl.

 

•  Aanmeldingsformulier zij-instroom (download PDF)

•  Schoolwisselaarsformulier (aan te vragen bij de mentor of afdelingsleider van de huidige school);

•  Recente cijferlijst huidige school.

•  Een ondertekend en geëvalueerd OPP.

 

Op basis van bovenstaande gegevens (en zo nodig aanvullende informatie) neemt de aannamecommissie een besluit over plaatsing.