De Vinse School

Aanmelden zij-instroom 2023 - 2024

 

Het is mogelijk om als schoolwisselaar in te stromen in alle leerjaren mavo-havo-vwo, de examenjaren uitgezonderd. De plaatsingsmogelijkheid is beperkt vanwege de kleine omvang van onze school.
Het is ook van belang om te weten dat wij een speciaal profiel hebben en geen bijzondere ondersteuning (kunnen) bieden.

 

Onze school is een geschikte plek voor leerlingen met de volgende karakteristieken:

•  Aantoonbare belangstelling voor kunst en wetenschap;

•  Fundamentele nieuwsgierigheid naar wat de school te bieden heeft en het vermogen

    omdat (op een mogelijk eigenzinnige wijze) te exploreren met een groeiende mate van

    zelfstandigheid;

•  Gebleken bereidheid om samen te werken/andere leerlingen te helpen;

•  Een mavo-, havo- of vwo-advies;

•  Geschikt voor leerlingen die op een respectvolle manier met medeleerlingen

    en leerkrachten omgaan.

 

Procedure

 

Als er plek is volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de leerling na ontvangst van alle onderstaande gegevens via zij-instroom@vinseschool.nl.

 

  • Aanmeldingsformulier zij-instroom (download PDF)
  •  Schoolwisselaarsformulier (aan te vragen bij de mentor of afdelingsleider van de huidige school);
  • Recente cijferlijst huidige school
  • Verzuimoverzicht
  • Indien van er sprake is van een OPP graag het geëvalueerde en ondertekende document
  • Aanleveren van werken en/of documentatie die je affiniteit met kunst, cultuur en/of wetenschap goed weergeven
  • Alleen als alle documenten aanwezig zijn en compleet ingevuld kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen

 

Op basis van bovenstaande gegevens (en zo nodig aanvullende informatie) neemt de aannamecommissie een besluit over plaatsing.